Daily Archives: 02/16/2020

16-02-2020 Էմիլ Սարգսյան-Վերջին օրեր

ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐ Ապրու՞մ ենք արդյոք մենք վերջին օրերում: Միանշանակ այո՛, արդեն իսկ 2000 տարուց ավելի: Իսկ ինչպե՞ս ենք մենք, որպես քրիստոնյաներ, ապրում այս վերջին օրերին: Արդյո՞ք ավետարանչություն անում ենք: Արդյո՞ք ցանում ենք Խոսքի  սերմերը երկրով մեկ...

Read more