01-03-2020 Հովիվ Էմիլ-Հաջողության բանալիները

01-03-2020 Հովիվ Էմիլ-Հաջողության բանալիները

Հաջողության բանալիները

Արդյո՞ք ես հաջողակ եմ:Մեր ժամանակներում շատերն են այդ հարցը տալիս իրենց: Ինչպե՞ս ես կարող եմ դառնալ ավելի խելացի, ավելի գրավիչ, ավելի հարուստ…Ինչպե՞ս կարող եմ հասնել ավելի բարձր դիրքի, աշխատավարձի, ապրել ավելի հարմարավետ:
Բայց մենք,որպես քրիստոնյաներ, պետք է ինքներս մեզ հարց տանք.արդյո՞ք այս ամենը կապված է իրական հաջողության հետ:
Իրական հաջողությունը Քրիստոսի առաքինությունն  է և աստվածային բնույթը: Եւ դրանից արժեքավոր ոչինչ չկա: Աստված խոստանում է, որ եթե մենք լինենք անկեղծ, կատարենք Նրա խոսքը մեր կյանքում, լինենք աստվածավախ, ապա կլինենք «հաջողակ» քրիստոնյաներ: