ԵՐԵԿՈՅԱՆ ԱՂՈԹՔ

Միասնական աղոթքը եկեղեցու կյանքի կարևոր բաղկացուցիչներից մեկն է՝ երկրպագության, ուսուցման, հաղորդակցության հետ միասին:

Մեր եկեղեցու անդամները պարբերաբար՝ հիմնականում ուրբաթ օրերին, հավաքվում են երեկոյան՝ միասնական աղոթքի համար:

Չէ որ այլ հավատացյալ քույրերի և եղբայրների հետ աղոթելով՝ մենք կարող ենք հասնել զարմանալի «արդյունքների»:
Միասնական երեկոյան աղոթքը ուսուցանում և միավորում է մեզ, երբ մենք կիսվում ենք մեր ընդհանուր համոզմունքներով, վկայություններով, տեսիլքներով…

Նրանց համար, ովքեր, թերևս, միայնակ են պայքարում կյանքի դժվարությունների դեմ, միասնական աղոթքը մեծ խրախուսանք կարող է լինել:

Մեր երեկոյան աղոթքների ընթացքում մեր եկեղեցու անդամների միջև կառուցվում է նաև փոխադարձ սեր ու ըմբռնում:
Երեկոյան աղոթքների ժամանակ մենք գալիս ենք մեր Տիրոջը մեր խոնարհությամբ ( Յակոբոս 4.10), անկեղծությամբ (Սաղմոս145.18), հնազանդությամբ ( 1Հովհ. 3.21-22), երախտագիտությամբ (Փիլիպպեցիս 4.6) և հավատքով ( Եբր 4.16):