03-11-2019 Գյուլնարա Գալստյան-Հավատքդ պահի’ր

03-11-2019 Գյուլնարա Գալստյան-Հավատքդ պահի’ր

Հավատքդ պահի’ր։
Յուրաքանչյուր հավատացյալ անցնում է իր հավատքի ճանապարհը։Եվ այդ ճանապարհին պետք է լինենք ուժեղ, իմաստուն և առաջնորդվենք Տիրոջ խոսքով  և հոգով։ Ու այդ ճանապարհի վերջում մեզ սպասվում է հաղթանակ, որում… Հայ. 21:7  Ով որ յաղթէ, ամենը կ’ժառանգէ. եւ  ես կ’լինիմ նորան Աստուած, եւ նա կ’լինի ինձ որդի։
Այս մասին էր այսօր քույր Գյուլնարա Գալստյանի խոսքը։