Monthly Archives: February 2020

23-02-2020 Գյուլնարա Գալստյան-Սպառազինվիր և վստահիր Տիրոջը

Մենք բոլորս գտնվում ենք հոգևոր պատերազմի մեջ: Դա նշանակում է, որ մենք ունենք թշնամի որն ուզում է «սպանել» մեզ: Բայց Տերն ասում է, որ չնայած թշնամու ամբողջ ուժին, որը հարձակվում է մեզ վրա, միշտ հաղթող կլինեք, եթե սպառազինվենք ու վերցնենք հավատքի...

Read more
16-02-2020 Էմիլ Սարգսյան-Վերջին օրեր

ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐ Ապրու՞մ ենք արդյոք մենք վերջին օրերում: Միանշանակ այո՛, արդեն իսկ 2000 տարուց ավելի: Իսկ ինչպե՞ս ենք մենք, որպես քրիստոնյաներ, ապրում այս վերջին օրերին: Արդյո՞ք ավետարանչություն անում ենք: Արդյո՞ք ցանում ենք Խոսքի  սերմերը երկրով մեկ...

Read more
09-0-2020 Արման Գալստյան-Մեկացիր Աստծո խոսքի հետ

Մեկացի՛ր Աստծո Խոսքի հետ Երբ մենք հավատում ենք Աստծուն, մենք պետք է վստահորեն հաստատուն լինենք մեր հավատքի մեջ՝ հետևելով Տիրոջ կամքին և կատարելով Նրա Խոսքը: Իսկ մեր հավատքը կավելանա և կուժեղանա հենց Աստծո խոսքի միջամտությամբ: Եկե՛ք մեկանանք Աստծո...

Read more