Daily Archives: 11/10/2019

10-11-2019 Էմիլ Սարգսյան-Սուր

Ովքե՞ր են մեր իրական թշնամիները հոգևոր կյանքում: Մեր թշնամիները մեր հպարտությունն է, մեր եսը...Չարն է , որն ավելի մոտ է մեզ, քան թվում է: Ու մենք պետք է Աստծո կողմից մեզ տրված ՍՐՈՎ պայքարենք մեր թշնամիների դեմ: Մեր ՍՈՒՐԸ Աստծո խոսքն է...

ԱՎԵԼԻՆ