Home 3

ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՏԵՍԻԼՔԸ

Ուրեմն գնացէք բոլոր ազգերը աշակերտեցէք, նորանց մկրտելով Հօր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունովը.20 Նորանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ որ ձեզ...

More

Geloofsbelijdenis van Nicea

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Here Jezus...

More

ՆԻԿԻԱԿԱՆ ՀԱՎԱՏՔԻ ԴԱՎԱՆԱՆՔ

Մենք հավատում ենք մեկ Աստծուն, Ամենազոր Հորը՝ երկնքի և երկրի Արարչին, բոլոր տեսանելիի և անտեսանելիի:

More

ANBI

“Word of life the Netherlands” is een evangelische gemeente, die verschillende plannen en doelen wilt vervullen. Om optimaal te functioneren, is...

More
oct 22, 2018

Women Conference 2018

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds
From the gallery
Why Our Church

We are a church that
believes in Jesus, a church
that loves God and people

We have a strong sense of community with parishioners. People and children of all ages here are encouraged to learn about their own faith and the role of the church in our community and worldwide.

More
Podcasts
Holy Spirit: Strategic Thinking
Mission Ministry Monthly Meeting
Seniors Bible Study
Why Our Church
Upcoming events

[content_timeline id=”1″]

img

New Here?

Find out how, where and when we worship. We hope to see you soon!!