Սուրբ Ծնունդ
Սուրբ Ծնունդ

Որովհետեւ մեզ համար մի մանուկ ծնուեցաւ, մեզ մի որդի տրուեցաւ, եւ իշխանութիւնը կլինի նորա ուսի վերայ, եւ նորա անունը կկոչուի Սքանչելի, Խորհրդական, Հզօր Աստուած, Յաւիտենականութեան Հայր, Խաղաղութեան իշխան։ Եսա.9:6 Քրիստոս ծնվեց և հայտնվեց ձեզ և մեզ...

Read more