24-11-2019 Արտյոմ Գալստյան-Պինդ բռնիր Տիրոջ ձեռքը

24-11-2019 Արտյոմ Գալստյան-Պինդ բռնիր Տիրոջ ձեռքը

Ահա Տիրոջ ձեռքը չէ կարճացել փրկելուց, եւ նորա ականջը չէ ծանրացել լսելուց…(Եսայիա 59 :1)
Մեր կյանքում մենք անցնում ենք փորձությունների, դժվարությունների միջով։ Հայտնվում ենք «անանցանելի անապատներում»։
Թվում է, թե ոչինչ ու ոչ ոք չի կարող օգնել։ Սակայն մի բանում կարող ենք վստահ լինել. Աստված միշտ մեզ իր ձեռքն է պարզում։
Եւ եթե մենք շարժվենք Նրա ձեռքը բռնած ու  Նրա ուղու երկայնքով, մենք առաջ կշարժվենք մեր հավատքով և երբեք մենակ չենք մնա։
Այս մասին էր այսօր եղբայր Արտյոմ Գալստյանի խոսքը ։