LOFPRIJS

Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

Kolossenzen 3:16-17

 Zing, het is een goddelijk geschenk dat ons helpt de glorie en majesteit van de Schepper te verheerlijken. Door te zingen richten we onze blik op Christus.

Een kerkdienst is moeilijk voor te stellen zonder de muziek van onze band.

Het lied is een gebed, een lofprijs, een aanbidding van de Heer, evenals onderwijs, troost voor hen, degenen die het horen.

En hij bracht een nieuw lied in mijn mond tot zegen van onze God. Velen zullen zien en bang zijn en de Heer nemen (Psalm 40: 3).

De muziekgroep van onze kerk begon gelijk toen de kerk opstartte. De groep had slechts twee leden, en maar één muziekinstrument. De groep begon ongeveer drie jaar later op te groeien en er werden muziekinstrumenten toegevoegd. Momenteel bevindt onze groep zich in de kernfase van haar muzikale ontwikkeling. We hebben meer dan 15 leden in de groep. Er is één elektrische piano, een drum, twee elektrische gitaren en één basgitaar.

De muzikale stijl van onze groep is contemporary worship.

De groep “40 +” is onlangs gevormd, zoals je aan de naam kunt zien, zingen er leden van onze kerk in die ouder dan 40 jaar zijn.

Onze muziekgroep is een middel om God te aanbidden. Wij hebben elkaar nodig om God te kunnen prijzen tijdens het zingen.

Onze wens is om te leven zoals we zingen.