20-10-2019 Քրիստինե-Տիրոջ խորհուրդները մեր կյանքում

20-10-2019 Քրիստինե-Տիրոջ խորհուրդները մեր կյանքում

Դիմելով Տիրոջը՝ մենք չպետք է պարտադրենք Նրան մեր ցանկությունները, այլ խնդրենք, որ նրա Կամքը հայտնվի մեզ:Հետևաբար մեզ մնում է վստահենք Նրան ամեն ինչում և խնդրենք Նրան ցույց տալ մեզ ճիշտ ուղին: Աղոթելով, գոհանալով, հոգու մեջ մնալով և Տիրոջ առջև բաց լինելով:
Այս կիրակի խոսքով ծառայեց մեր եկեղեցու երիտասարդներից Քրիստինեն: