12-01-2020 Էմիլ Սարգսյան-Ապրենք երկնքի համար

12-01-2020 Էմիլ Սարգսյան-Ապրենք երկնքի համար

Մեր կյանքը բաղկացած է մտքերից, փոքր գործողություններից, մեծ արարքներից…Եւ եթե մեր կողմից կատարված յուրաքանչյուր գործողություն, յուրաքանչյուր արտաբերված բառ ուղեկցվի Աստծո շնորհքով և ուղղված լինի Տիրոջ փառքի համար և Տիրոջը ծառայելու համար, և եթե մենք ինքներս ձգտենք մեր կյանքում նմանվել Հիսուս Քրիստոսին , այդ ամենը կօգնի մեզ հավաքել երկնքի գանձերը: Գանձեր, որոնք չեն ապականվի ցեցից ու ժանգից, որոնք գողը չի գողանա:
Իսկ հավաքելով երկնային գանձերը՝ մենք կարժանանանք Աստծո կողմից խոստացված հավերժական երանությանը Երկնային Թագավորությունում: