AVONDGEBED

Een verenigd gebed is een van de belangrijkste componenten van het kerkelijk leven, samen met aanbidding, onderwijs en communicatie.

Leden van onze kerk komen regelmatig ‘s avonds samen voor een gemeenschappelijk gebed, vooral op vrijdag.

Bidden met andere gelovige broeders en zusters kan tot verbluffende “resultaten” leiden.

Een gezamelijk avondgebed leert en verenigt ons terwijl we onze gemeenschappelijke overtuigingen, getuigenissen en visioenen delen.

Voor degenen die misschien alleen worstelen met de moeilijkheden van het leven, kan verenigd gebed een grote aanmoediging zijn.

Tijdens onze avondgebeden wordt ook wederzijdse liefde en begrip onder onze kerkleden opgebouwd.

In avondgebeden komen we tot onze Heer in nederigheid (Jakobus 4:10), oprechtheid (Psalm 145: 18), gehoorzaamheid (1 Johannes 3.21-22), dankbaarheid (Filippenzen 4: 6) en geloof (Hebr. 4:16).