08-12-2019 Արման Գալստյան-հաղորդակցություն

08-12-2019 Արման Գալստյան-հաղորդակցություն

Բայց դու երբոր աղօթք անես, մտիր քո սենեակը եւ դուռդ փակած աղօթք արա դէպի քո Հայրը, որ ծածուկումն է. եւ քո Հայրն՝ որ ծածուկ տեղը տեսնում է, յայտնապէս կհատուցանէ քեզ(Մատ6:6):
Աստված ուզում է, որ մենք մոտենանք իրեն մեր ծածուկ սենյակում:Այնտեղ՝ մեր աղոթքի, երկրպագության, խորհրդածության մեջ Նա կհանդիպի մեզ ու կշփվի մեզ հետ:
Հետևաբար, Աստծո հետ հաղորդակցվելու համար ժամանակ գտնելը դա մի պայքար է, որում պետք է «կռիվ տա ու հաղթի» յուրաքանչյուր հավատացյալ:
Աստծո հետ հաղորդակցության մասին էր եղբայր Արման Գալստյանի խոսքը: