09-0-2020 Արման Գալստյան-Մեկացիր Աստծո խոսքի հետ

09-0-2020 Արման Գալստյան-Մեկացիր Աստծո խոսքի հետ

Մեկացի՛ր Աստծո Խոսքի հետ
Երբ մենք հավատում ենք Աստծուն, մենք պետք է վստահորեն հաստատուն լինենք մեր հավատքի մեջ՝ հետևելով Տիրոջ կամքին և
կատարելով Նրա Խոսքը:
Իսկ մեր հավատքը կավելանա և կուժեղանա հենց Աստծո խոսքի միջամտությամբ:
Եկե՛ք մեկանանք Աստծո խոսքի հետ, հռչակենք Նրա կամքը մեր կյանքի, բնավորության, տկարությունների վրա:
Եկե՛ք կառուցենք մեր կյանքը Աստծո խոսքի վրա, որպեսզի ոչ մի «փոթորիկ» մեզ չխորտակի: